Status for koronavirus og vaksinasjon 3/5

Det ble i går påvist 66 nye smittetilfeller i Oslo og 2 nye smittetilfeller i Bydelen. Det er nå 48 personer som er i isolasjon i bydelen på grunn av en aktiv covid-19 infeksjon. Samtidig er 169 personer i karantene som en følge av at de er nærkontakter. Det ble i uke 17 påvist 789 […]

Møte i Nordstrand bydelsutvalg 6. mai

Møtet i Nordstrand bydelsutvalg streames på facebooksiden til Bydel Nordstrand, og starter kl. 19.00 torsdag 6. mai. Alle medlemmene deltar i møtene gjennom en digital plattform for å unngå og samles i samme rom. Vi tilrettelegger i denne løsningen for deg som ønsker å komme med innlegg til åpen halvtime i møtene ved at du sender […]

Robotisering (RPA) og prosesseffektivisering

Bydel Nordstrand er en del av et innovasjonssamarbeid, hvor man ser på muligheter for standardisering og automatisering av kommunens service- og støttetjenester. Samarbeidet har resultert i fem konkrete prosjekter som allerede er i produksjon og som bydelen benytter. Bydel Nordstrand satser på robotisering (RPA) for å flytte ressurser fra rutinepregede oppgaver til mer kunnskapsintensive fagoppgaver. […]