Fordeling av grønne midler 2021

Bydelsutvalget har satt av kr. 200 000,- til grønne midler i 2021. Midlene har vært lyst ut på Oslo kommune sine hjemmesider, annonsert i Nordstrands Blad og promotert på bydelens Facebook-side. Det er i tillegg sendt ut brev til velforeninger, skoler og barnehager med informasjon om muligheten for å søke om grønne midler. Det er […]

Status for koronavirus og vaksinasjon 17/3

Det er høy smitte i Oslo og bydelen. Det ble i går påvist 495 nye smittetilfeller i Oslo og 22 nye smittede i bydelen. Dette er det høyeste smittetallet på en enkeltdag og understreker alvoret i situasjonen. Smittede per 100 000 innbygger i Bydel Nordstrand er nå 244. Dette er omtrent på samme nivå som […]