Status for koronavirus og vaksinasjon 16/3

Det er registrert 367 smittede i Oslo siste døgn. Det er 87 flere enn gjennomsnittet de foregående sju dagene, som var på 280 smittede per dag. Antall smittede siste døgn er 98 flere enn dagen før. I bydelen ble det avdekket 8 nye smittede i går. Smittetrykket i bydelen er nå 221 smittede per 100.000 […]

Møte i komité for byutvikling, miljø og samferdsel 16.mars

Komitémøtet streames på facebooksiden til Bydel Nordstrand, og starter klokken 19:00. Alle medlemmene deltar i møtene gjennom en digital platform for å unngå å samles i samme rom. Vi tilrettelegger i denne løsningen for deg som ønsker å komme med innlegg til åpen halvtime i møtene ved at du sender en epost til:aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no Sakene til […]

Møte i helse- og sosialkomiteen 16.mars

Komitémøtet streames på facebooksiden til Bydel Nordstrand, og starter klokken 19:00. Alle medlemmene deltar i møtene gjennom en digital platform for å unngå å samles i samme rom. Vi tilrettelegger i denne løsningen for deg som ønsker å komme med innlegg til åpen halvtime i møtene ved at du sender en epost til:aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no Sakene til […]

Møte i komité for barn, ungdom og kultur 16. mars

Komitémøtet streames på facebooksiden til Bydel Nordstrand, og starter klokken 19:00. Alle medlemmene deltar i møtene gjennom en digital platform for å unngå å samles i samme rom. Vi tilrettelegger i denne løsningen for deg som ønsker å komme med innlegg til åpen halvtime i møtene ved at du sender en epost til:aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no Sakene til […]