I denne ukens utgave av Bydelspraten forteller Christoffer Holseter oss om barnehagesektoren og gir oss en oversikt over tallene og faktaene for barnehagene i bydelen. Bydelsdirektør Tore M. Andresen har invitert inn Teamleder Eirill Mathisen og Caroline Oddvang som er mor til et av bydelens barnehagebarn. De snakker sammen om hvordan bydelen løser utfordringene med barnehagedekningen og møter barna på deres nivå med utgangspunkt i pedagogisk tilnærming.