I denne utgaven av bydelspraten tar Bydelsdirektør Tore M. Andresen med seg Charlotte Shaller og Madeleine Bergan i fra avdeling Mestring og omsorg for å snakke om seniorsentrene i Bydel Nordstrand. Vi får bli med rundt til seniorsentrene og snakke med senterlederne, og får også høre i fra Aasmund Steenstrup som forteller hvordan det er å benytte seg av tilbudene til seniorsentrene.