I ukens utgave av bydelspraten tar Bydelsdirektør Tore M. Andresen en prat med Christoffer Holseter fra avdeling utvikling og organisasjon om helsestasjonen. Han inviterer med Leder for helsestasjonen Vigdis Fossum Olsen på en prat der hun tar med seg Helsesykepleierne Inger Hauan Liland og Heidi Bøhmer. Sammen snakker de om tjenestetilbudet til helsestasjonen og hvordan dette arter seg i coronatider sammenlignet med vanlig.